2011 t/m 2017

2017

Wonderen van Sinterklaas

 • 25 november 2017 Der Aakerk Groningen
 • 26 november 2017 Hippolytuskerk Middelstum

m.m.v. Santiago Casalta Ripollés en Fabio De Cataldo – renaissancetrombones, Kaj van der Plas – verteller.

Onze Sinterklaastraditie heeft zijn wortels in de 19e eeuw, maar de geschiedenis van de goedheiligman is vele eeuwen ouder. De vroegste geschriften over Nicolaas, de bisschop van Myra, geboren rond het jaar 280 en gestorven op 6 december 342 of 352, staan vol verhalen over zijn wonderdaden.

Zo wordt verteld hoe hij zeelieden in nood redde, voorkwam dat jonge meisjes uit armoede de prostitutie in moesten en een hongersnood wist te voorkomen. Vanuit deze verhalen ontstond in het Byzantijnse rijk een Nicolaasliturgie die zich verder over Europa verspreidde. De lezingen en gregoriaanse gezangen vormden later de basis voor meerstemmige composities. En omdat daarin nog steeds dezelfde wonderen centraal staan, kan de muziek bijna gezien worden als een heldenepos over Nicolaas als redder in nood.

Onder leiding van vaste dirigent Merlijn Wackers brengt Capella Groningen in dit programma een groot deel van de oudst overgeleverde meerstemmige muziek over de heilige Nicolaas bij elkaar: van late middeleeuwen tot renaissance, met werk van onder anderen Dufay en Lassus. Van Taverner klinkt het Sospitati dedit eagros, waarin naast een fraaie combinatie met gregoriaans en duidelijk gebruik van cantus firmus een indrukwekkende opsomming wordt gegeven van Nicolaas’ goede daden.

Ook werk van Nederlandse bodem staat op het programma: een motet van de Amersfoortse componist Jan Tollius en een gezang uit een Utrechts handschrift van rond 1500.

Klik hier voor de verhalen van de verteller.

Bestiarium – een beestachtig leuk concert!

 • zondag 11 juni 2017, Jacobuskerk in Zeerijp

Zomer in Zeerijp

Een beestachtig mooi programma, met 16e-eeuwse liederen over dieren van divers pluimage uit verschillende Europese regio’s. Een lichtvoetig programma met zomerse klanken vol fluitende vogels, vlinders en zoemende bijen. Ook de vlo, krokodil, feniks en basilisk komen voorbij. De meeste liederen hebben een dubbele bodem. Ze vertellen over dieren, maar houden de luisteraar een spiegel voor of snijden onderwerpen aan die indertijd liever indirect bezongen werden: toespelingen op de liefde, verborgen erotische metaforen. Inderdaad, ook figuurlijk de bloemetjes en de bijtjes.

Centraal in het programma staan beroemde meesterwerken: Le Chant des Oiseaux van Jannequin is met zijn imitaties van vogelgeluiden een typisch voorbeeld van een programmatisch Parijs Chanson. Il bianco e dolce Cigno van Arcadelt is een van de bekendste vroege Italiaanse madrigalen. Daarnaast bijdragen uit Engeland (Wilbye) en Nederland (Padbrué) en zelden uitgevoerde Italiaanse frottole, eenvoudige, strofische liederen die vaak worden gezien als voorloper van de Italiaanse madrigaalstijl. Met Ma tre dol rossignol van Borlet (15e eeuw) maakt Capella Groningen een klein uitstapje naar de late middeleeuwen.

Met medewerking van professionele jongleur Marco ‘Bonisimo’ Vermeer.

Musikalische Exequien

 • 18 maart 2017, Lutherse Kerk in Groningen
 • 19 maart, Hippolytuskerk in Middelstum

In het eerste concert onder leiding van de beoogde nieuwe dirigent, Merlijn Wackers, laat Capella Groningen horen nog springlevend te zijn, met muziek over de dood. Op het programma staan twee absolute topstukken uit de barokperiode: De Musikalische Exequien van Heinrich Schütz (1585-1672) en Jesu meine Freude van Johann Sebastian Bach (1685-1750), aangevuld met minder vaak gehoorde motetten van familieleden van Bach:

– Johann Michael Bach (1648-1694), Halt was du hast

– Johann Bach (1604-1673), Unser Leben ist ein Schatten

– Johann Christoph Bach (1642-1703), Der Mensch, vom Weibe geboren

Medewerking wordt verleend door zes jonge solisten, veelal nog in opleiding.

2016

O zalig licht!

 • vrijdag 25 november in de der Aa-kerk , Groningen
 • zaterdag 26 november in de Hippolytuskerk te Middelstum

Dat Tomás Luis de Victoria algemeen als één van de grootste componisten van de renaissance wordt beschouwd, staat buiten kijf. Victoria staat vooral bekend om de stukken die hij schreef voor de lijdenstijd, een aantal motetten, en zijn zes-stemmige requiem. Hij schreef echter een groot aantal andere werken, waaronder veel muziek voor de vesperliturgie. Van deze muziek zijn dan weer vooral zijn magnificat-zettingen het bekendst. Onderbelicht blijven zijn (vesper)hymnes, die hij in 1581 te Rome uitgaf onder de titel Hymni Totius Anni. Capella Groningen programmeert een achttal van deze hymnes en biedt het publiek ter afwisseling en contrast ook een drietal psalmzettingen voor achtstemmig dubbelkoor aan.

Met medewerking van:
Adrián Rodríguez Van der Spoel, dirigent
Haytham Safia, oed

Ensaladas

 • Vries Bonifatiuskerk, zaterdag 4 juni 2016, aanvang 16.30 uur
 • Zeerijp Jacobuskerk, zondag 5 juni 2016, aanvang 15.00 uur

‘Zomer in Zeerijp’: na het concert een drankje en door de koorleden gemaakte hapjes.

Met medewerking van:
Klaas van Slageren, renaissancetrombone
Israel Golani, barokgitaar
Benny Aghassi, dulciaan, schalmei
Enrique López-Cortón. slagwerk

Opwindende ritmes, steeds wisselende maatsoorten, al dan niet al bestaande melodieën op al dan niet al bestaande teksten, soms in verschillende talen, klanknabootsingen… ziedaar de ingrediënten van een typisch Spaanse muzieksoort uit de renaissance: de ensalada.

Na acht jaar de vaste dirigent van Capella Groningen te zijn geweest, neemt Enrique López-Cortón met dit schitterende programma op virtuoze wijze afscheid van het koor.

Morales, Missa L’Homme armé

 • 5 maart 2016 20.15 uur Der Aakerk Groningen
 • 13 maart 2016 15.00 uur Willibrorduskerk Vilsteren (Landgoedconcert)

Morales componeerde tweemaal een mis op basis van deze beroemde melodie. Zijn vierstemmige Missa ‘L Homme armé’ is een – voor die tijd – ouderwetse cantus firmus-mis en is mogelijk een jeugdwerk. Zijn vijfstemmige versie is een zogenaamde parafrase-mis. De melodie is, al dan niet in fragmenten, op vele momenten en in alle stemmen te horen, vaak in polyfone imitatie, zodat er een haast oneindig weefsel van thema en variaties ontstaat. In deze mis toont Morales zijn enorme creativiteit en vakmanschap. Niet voor niets wordt hij beschouwd als de belangrijkste componist van missen van zijn tijd en worden zijn miszettingen gezien als de verbinding tussen die van Josquin Desprez en Palestrina.

In de geschiedenis zijn oorlog en strijd steeds weer terugkerende elementen. In het leven ligt de nadruk vaak op fysieke superioriteit en kinderen moeten vaak al snel leren dat l’homme armé doibt on doubter (de gewapende man moet  men vrezen). Toch is het ons diepste verlangen dat morele en intellectuele principes onze samenleving zouden beheersen: strijd om rechtvaardigheid in ideeën in plaats van met het zwaard. Misschien zullen op een dag ‘recht en vrede elkaar begroeten met een kus’, zoals Psalm 84 dicht (Justitia et pax osculatae sunt), een psalm die tijdens het concert gregoriaans zal worden gezongen.

Een prachtig programma ter ontroering en bezinning in onze steeds roeriger wordende tijden.

2015

Reis over de Alpen

 • 7 november 2015 Synagoge Folkingestraat Groningen aanvang 20.15 uur
 • 8 november 2015 Hippolytuskerk Middelstum aanvang 15.00 uur

Onder de bezielende leiding van vaste dirigent Enrique López-Cortón zingt Capella Groningen op  7 en 8 november een programma waarin een Bachcantate ligt ingebed in grotendeels onbekende koorwerken van Italiaanse tijdgenoten. Prachtige geestelijke muziek zoals een Salve regina en een Magnificat van respectievelijk vader Alessandro en zoon Domenico Scarlatti wordt gecombineerd met zelden uitgevoerde en zeer verrassende barokke madrigalen van Antonio Caldara en Antonio Lotti.

Le charme français

 • 6 juni 2015 Dorpskerk Eelde, aanvang 16.30 uur
 • 7 juni 2015 Jacobuskerk Zeerijp, aanvang 15.00 uur

Wie denkt dat muziek uit de renaissance haast per definitie braaf en ingetogen klinkt, wordt hierbij uitgedaagd zijn vooroordeel ontkracht te zien tijdens de komende concerten van Capella Groningen. Oproepen om het op een zuipen te zetten, gekwetter van vogels en zelfs strijdgewoel zullen dan te horen zijn naast jammerklachten over de liefde, filosofische overpeinzingen over het leven en stemmige sfeertekeningen in muziek.

Centraal staan de componisten Claudin de Sermisy en Clément Janequin. Zij gelden als de grondleggers van het Parijse chanson, dat eenvoudiger en minder polyfoon is dan het type chanson dat tezelfdertijd rond Frankrijks noordgrens werd gecomponeerd. De Sermisy gebruikt vaak poëtische teksten van bekende dichters zoals Marot en zijn liederen zijn vaak kort en bondig. Janequin is juist bekend om zijn lang uitgesponnen muzikale grappen vol klanknabootsingen die door de grote inventiviteit waarmee zij worden gedebiteerd tot de favorieten uit de koorliteratuur zijn gaan behoren. Naast een ‘gewoon’ chanson van hem zullen twee van deze grappen tijdens het concert te horen zijn: ‘Le chant des oiseaux’, een lied vol vogelgeluiden, en ‘La guerre’, waarin een veldslag uit 1515 nog eens dunnetjes in muziek wordt overgedaan.

Ter completering staan ook nog liederen van Goudimel en Di Lasso op het programma en zullen voor het contrast een motet van de onbekende Guillaume Bouzignac en delen uit het schitterende requiem van Jean Richafort  te horen zijn. Van hem zal ook nog een drinklied worden gezongen, over contrast gesproken…

Victoria Lamentaties & Gesualdo Responsoria

 • 7 maart 2015 Hippolytuskerk Middelstum, aanvang 20.00 uur
 • 8 maart 2015 Sint Jozefkathedraal Radesingel Groningen, aanvang 15.00 uur

In de katholieke liturgie is een selectie uit de Klaagzangen van Jeremia als lezingen (Lectiones) opgenomen in de liturgie van het triduüm van de Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag), niet alleen omdat zij de uitdrukking zijn van klacht en boete, maar ook vanwege Jezus’ voorspelling dat de tempel weliswaar verwoest zou worden, maar dat hij die in drie dagen weer zou doen herrijzen. De katholieke Kerk heeft deze uitspraak van Jezus opgevat als een vooruitwijzing naar de komst van het christendom, waarin het (met Pasen) herrezen lichaam van de Heer beschouwd wordt als de woonplaats van God en als zodanig het middelpunt vormt van de eredienst. Tijdens de donkere metten van het triduüm worden steeds drie Lectiones gelezen of gezongen.

In dit programma combineert Capella Groningen de Klaagzangen van Tomás Luis de Victoria voor Witte Donderdag en Stille Zaterdag met enkele motetten uit de Tenebrae Responsoria van Carlo Gesualdo. Ook de Tenebrae Responsoria maakte deel uit van de liturgie van de Heilige week, en is ingebed in het verhaal van de passie van Christus. De componist heeft gebruik gemaakt van teksten uit het evangelie van Mattheus en de Psalmen. De Lamentaties van Victoria stammen uit 1585, de Responsoria van Gesualdo uit 1611. Liturgische kerkmuziek uit ongeveer dezelfde tijd, aan het einde van de renaissance en op de drempel van de barok, maar stilistisch aan de uiteinden van zeer verschillende polen. De Spanjaard was op en top een renaissancecomponist in de perfect gepolijste stijl van Palestrina, de Italiaan een maniërist van de eerste orde.

2014

Bach, Hohe Messe

 • 15 november 2014 Martinikerk Groningen

Capella Groningen bestaat 25 jaar! Het koor werd in april 1989 opgericht en kwam voort uit de Groningse Bachvereniging.  Sinds die tijd laat het koor haar publiek gemiddeld drie keer per jaar genieten van de mooiste muziek uit de renaissance en de barok. Veel bekende, grote werken, zoals Bachs Passionen en Monteverdi’s Maria Vespers, stonden op het repertoire, maar vaak ook werden onbekende componisten van wonderschone werken uit de renaissance voor het voetlicht gehaald. Eén werk stond nog niet eerder op het programma van Capella Groningen, misschien wel het absolute meesterwerk aller tijden: Bachs Missa in h-moll (BWV 232), bij het grote publiek beter bekend als de HOHE MESSE. En welke gelegenheid om deze grote mis uit te voeren leent zich nu beter dan een zilveren jubileum?

Het complete werk van deze grote mis werd overigens nooit uitgevoerd tijdens Bachs leven. Het was meer geschikt voor concertante uitvoering dan voor gebruik in de eredienst. De meeste onderdelen stammen  uit eerder werk. Bach bewerkte die in meer of mindere mate of voorzag ze van een nieuwe tekst. De Hohe Messe kreeg zijn uiteindelijke vorm in Bachs laatste jaren. Verondersteld wordt dat Bach het werk beschouwde als een monument van zijn vakmanschap en talent, dat hij, zoals hij geloofde, van God gekregen had. Door het opnemen van vroeger materiaal zou hij een selectie van zijn mooiste en beste composities hebben willen maken, misschien als een laatste eerbetoon aan God. ‘Soli Deo Gloria’, schreef hij als regel boven zijn composities: ‘alleen aan God de eer’.

Cantigas

 • 7 juni 2014 Dorpskerk Vries
 • 8 juni 2014 Jacobuskerk Zeerijp
 • 9 juni 2014 Got Tjark Schiermonnikoog

Wie bekend is met de term ‘Cantigas’ denkt waarschijnlijk in de eerste plaats aan de wereldberoemde Cantigas de Santa Maria, de verzameling van 420 meest eenstemmige liederen van de Spaanse koning Alfonso El Sabio (Alfons de Wijze, 1221-1284). De teksten van de liederen werden opgesteld in het Galicisch-Portugees, dat in de middeleeuwen de lyrische taal aan het hof was. Het zijn religieuze lofzangen ter ere van de Maagd Maria, die op vaak sappige wijze vertellen over wonderen die dankzij de tussenkomst van Maria plaatsvonden. De manuscripten zijn beroemd om de in schitterende kleuren weergegeven afbeeldingen, soms als een stripverhaal, van alledaagse taferelen in de Middeleeuwen.
In Spanje en meer speciaal in Galicië, het noordwestelijk deel waar ook de pelgrimsstad Santiago de Compostela ligt, heeft het woord ‘cantiga’ een bredere betekenis en kan het ook verwijzen naar alles wat gezongen wordt. In onze concerten vormen de Cantigas de Santa Maria de ruggengraat van het programma. Daarnaast worden aan de Cantigas gerelateerde werken uitgevoerd, zowel uit andere middeleeuwse bronnen (Huelgas Codex en Llivre Vermell de Montserrat), als van de 20e-eeuwse componist Frederic Mompou en een renaissance compositie van Peñalosa waarin een van Alfonso’s melodieën verwerkt is. Verder bevat het programma enkele moderne volksliedjes uit Galicië en Sefardische (Portugees-joodse) liederen in het Ladino gecomponeerd door Paul Ben-Haim (1897-1984).

Philippe Verdelot, La proprietà delle parole

 • 22 februari 2014 Synagoge Folkingestraat Groningen
 • 23 februari 2014 Hippolytuskerk Middelstum

Hoewel een Fransman van geboorte bracht Verdelot het grootste deel van zijn leven door in Italië: Venetië, Rome en Florence. Hij was de belangrijkste componist van Italiaanse madrigalen vóór Arcadelt , en een van de pioniers van het genre. Dat zijn madrigalen enorm populair waren, kan worden afgeleid uit de frequentie van herdrukken en hun wijde verspreiding in heel Europa in de 16e eeuw. Volgens de 16e-eeuwse Italiaanse diplomaat en kunstcriticus Cosimo Bartoli vindt men in de muziek van Verdelot “ongedwongenheid, ernst, charme, compassie, verscheidenheid in tempi, genegenheid, passie en contrapunt; alles volgens het karakter van de woorden (‘la proprietà delle parole’) waarop hij zijn muziek componeerde”. Verdelot componeerde ook religieuze werken. Hoewel niet zo productief in dit genre als Josquin, Mouton of Gombert, beïnvloedde Verdelot niettemin zijn tijdgenoten en latere componisten van motetten en missen. Arcadelt, Palestrina, Gombert, Lassus en Morales bijvoorbeeld parodieerden zijn motetten. Het motet Si bona suscepimus, dat Capella Groningen zal uitvoeren, verscheen vaak in 16e-eeuwse bronnen. Zijn motetten en missen worden, ten onrechte, minder vaak uitgevoerd dan de madrigalen. Neem alleen het Mariamotet Beata es virgo Maria, ook op het programma van Capella Groningen, waar hij op bijna tedere wijze het gregoriaanse Ave Maria doorheen vlecht: wonderschone muziek.

2013

Cristóbal de Morales (1500 – 1553), Requiem à 5

 • 3 november 2013 Katholieke kerk Veenhuizen onder auspiciën van de Culturele Raad Norg
 • 9 november 2013 Der Aa-kerk Groningen
 • 10 november 2013 muziekdienst Lutherse kerk Groningen (deel van het programma)

m.m.v. Klaas van Slageren – renaissancetrombone (niet in de muziekdienst)

Het thema van de Dodenmis past helemaal bij deze tijd van het jaar, tussen het rooms-katholieke Allerzielen en de protestantse Voleindingszondag, een periode waarin wordt teruggeblikt en overleden geliefden herdacht. De mis voor vijf stemmen is donker van karakter, sober, maar zeer intens en expressief. Morales gebruikt er al zijn talenten om een sfeer van ingetogenheid, ernst en eenvoud te bereiken. Het werk vertegenwoordigt een van de hoogtepunten van Morales’ omvangrijke oeuvre.

Codex Lerma: het boek der blazers

 • 8 juni 2013 Nederlands Hervormde Kerk Coevorden
 • 9 juni 2013 Jacobuskerk Zeerijp

m.m.v. Marleen Leicher – cornetto, Kate Rockett – renaissancetrombone, Bram Peeters – renaissancetrombone, José Rodrigues Gomes – basdulciaan

Capella Groningen zingt in dit programma diverse chansons, madrigalen en religieuze werken uit de Codex Lerma, een Spaans manuscript uit de 16e eeuw door en voor blazers gekopieerd met muziek van o.a. Franco-Vlaamse renaissancecomponisten zoals Lassus, Josquin, enz. Vier blazers begeleiden het koor en voeren enkele instrumentale werken uit.

Victoria, Requiem a 6

 • 2 maart 2013 Der Aa-kerk Groningen
 • 3 maart 2013 Hippolytuskerk Middelstum

m.m.v. José Gomes – dulciaan en Jorge López-Escribano – orgel

Victoria’s Requiem Mis uit 1605 is zonder twijfel een van de drie grootste missen van de late renaissance en vroege barok. Capella Groningen heeft de volledige mis uitgevoerd, aangevuld met het magistrale achtstemmige Salve Regina. Bijzonder is dat het koor in dit project begeleid werd door een basdulciaan en een kistorgel, zoals in de renaissance gebruikelijk was in de Spaanse kathedralen.

2012

Alte Musik nach Brahms

 • Zaterdag 10 november 2012, Synagoge, Folkingestraat Groningen
 • Zondag 11 november 2012, Catharinakerk Roden

m.m.v. Vincent van Laar – orgel; Wilma van der Wardt – cello, gamba

Van betrekkelijk recente datum is het inzicht dat Johannes Brahms (1833-1897) een grote kenner en liefhebber was van de oude muziek.
Zijn bibliotheek laat dat zien: er is werk te vinden van de ‘oude Italianen’ zoals Gabrieli en Palestrina tot en met de ‘oude’ componisten van Noord Europa zoals Sweelinck, Schütz en Bach. Hij deed diepgaand onderzoek naar de werken van de ‘oude’ componisten en sommige stukken werden onder zijn leiding uitgevoerd. Brahms’ interesse voor oude muziek schijnt overigens door zijn tijdgenoten op zijn minst als ongebruikelijk en zelfs excentriek beschouwd te zijn. Minstens zo belangrijk is echter dat de composities voor koor van Brahms zelf, bijvoorbeeld zijn motetten, direct aan de voor de oude muziek zo kenmerkende polyfonie herinneren, ja: dat deze polyfonie voortleeft en een nieuw leven krijgt in werk van Brahms.
Het programma van Capella Groningen laat deze bijzondere historische verwantschap zien – en horen – door de oude muziek van componisten uit Brahms’ bibliotheek (onder andere de motetten Komm, Jesu, komm en Fürchte dich nicht, ich bin bei dir van J.S. Bach) uit te voeren in combinatie met enkele van zijn eigen koorcomposities.

Te gast bij Capella Groningen: Canta Compaña

 • Zondag 19 augustus 2012, Jacobuskerk Zeerijp

In juni 2011 maakte Capella Groningen een concertreis naar Galicië in het noordwesten van Spanje, de geboortegrond van de vaste dirigent van Capella Groningen, Enrique López-Cortón. Capella Groningen was die week te gast bij het koor Canta Compaña uit La Coruña. Er waren optredens o.a. in La Coruña en in een pelgrimsmis in de Jacobuskathedraal van Santiago de Compostela, eindpunt van de beroemde pelgrimsroutes. In augustus 2012 kwam Canta Compaña naar Groningen en gaf o.l.v. dirigente Julia Cea een concert in de Jacobuskerk van Zeerijp, gelegen aan de Groningse Camino! Op het verrassende programma stond religieuze muziek uit de Middeleeuwen en traditionele Keltische muziek uit Galicië.

Britannica: van Byrd tot Britten

 • Zaterdag 2 juni 2012, Lutherse kerk Groningen
 • Zondag 3 juni 2012, Jacubuskerk Zeerijp

m.m.v. Johan Hofmann – orgel en virginaal, Cassandra Luckhardt – cello

In dit programma combineert Capella Groningen muziek uit de renaissance en barok met moderner werk. Alle stukken zijn gecomponeerd in of voor Groot-Brittannië. Als een in 16e en 17e-eeuwse muziek gespecialiseerd koor zingt Capella Groningen zelden ander repertoire. Met dit programma verruimen we voor een keer onze blik. Deze uitdagende combinatie belooft verfrissing en verrijking. Van Byrd tot Britten is het, of, preciezer misschien, van Taverner tot Tavener. Verder op het programma werk van o.a. Purcell, Dowland, Finzi.
Onder het motto ‘Zomer in Zeerijp’ wordt het publiek na afloop van het concert in Zeerijp tegen een bescheiden vergoeding op een Engelse ‘high tea’ geïnspireerde lekkernijen aangeboden.

Missa Papae Marcelli

 • Vrijdag 17 februari 2012, Pieterskerk Utrecht
 • Zaterdag 18 februari 2012, Synagoge Groningen
 • Zondag 19 februari 2012, Walfriduskerk Hellum

Drie concerten met op het programma de zesstemmige Missa Papae Marcelli, het meesterwerk van Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594), met zijn ingehouden en conservatieve stijl volgens de richtlijnen van het Concilie van Trente, en daarnaast enkele motetten van Tomás Luis de Victoria (1548-1611), wiens stijl, alhoewel beïnvloed door die van Palestrina, duidelijk meer in de richting van de 17e eeuw gaat.

2011

Missa In illo tempore

 • Zaterdag 19 november 2011, Der Aa-kerk Groningen
 • Zondag 20 november 2011, Dorpskerk Vries

m.m.v.: Stefanie True – sopraan, Cristian Gutierrez – theorbe,Vincent van Laar – orgel, Wilma van der Wardt – cello

Met het uitvoeren van werk van de drie componisten Monteverdi, Schütz en Bach bestrijkt Capella Groningen in deze concerten de gehele muzikale periode die barok wordt genoemd. Monteverdi stond aan de wieg ervan, Bach aan het eind. Diens werk werd door jongere componisten, zoals zijn zonen, al ouderwets gevonden. De in dit programma uitgevoerde meesterwerken behoren tot de mooiste koorwerken die ooit geschreven zijn.

In illo tempore (in die tijd) is de naam van de mis van Claudio Monteverdi (1567-1643) die Capella Groningen ten gehore brengt. De mis is gebaseerd op een motet van de componist Gombert, in de “oude” stijl van de renaissance, waarin de harmonieuze muzikale lijnen als belangrijkste golden. Verder wordt een drietal motetten uitgevoerd van Heinrich Schütz (1585-1672), die sterk beïnvloed was door zijn Venetiaanse leermeesters Gabrieli en Monteverdi en de belangrijkste Duitse componist van de eerste helft van de 17e eeuw was. Ook staat het dubbelkorige motet Der Geist hilft unser Schwachheit auf van J.S. Bach (1685-1750) op het programma. Voor het schrijven van zijn schitterende, expressieve motetten greep Bach terug op een muziekstijl die bloeide in het midden van de 17e eeuw, zoals in de werken van Schütz.

Sopraan Stefanie True voert in deze concerten enkele solo-aria’s van Schütz en Monteverdi uit.

Op weg naar Santiago

 • Zondag 5 juni 2011, Jacobuskerk Zeerijp

In de aanloop naar de Pinksterreis naar Galicië, geeft Capella Groningen een concert in de Jacobuskerk van Zeerijp, gelegen langs het Jacobspad* in Groningen. Op het programma staan werken van Nederlandse componisten uit de Renaissance van Josquin Desprez tot Jan Pieterszoon Sweelinck, van stemmige psalmen en grootse motetten tot een tikkeltje ondeugende chansons. Ditzelfde programma wordt ook in Spanje uitgevoerd. Om alvast in Spaanse sferen te komen wordt er na afloop van het concert tegen een bescheiden bijdrage diverse tapas en een drankje aangeboden.
* Het Jacobspad loopt van Uithuizen naar Hasselt (Ov.) en sluit vervolgens aan op de grote pelgrimsroutes naar Santiago (Sint Jacobus) de Compostela.

Un paseo polo renacemento
Van 8 t/m 13 juni 2011 maakte Capella Groningen een reis naar Galicië, Spanje, de geboortegrond van dirigent Enrique López-Cortón. Capella Groningen was te gast bij het koor Canta Compaña in La Coruña. Dit koor zorgde voor een programma met standswandelingen, rondleidingen, concerten, een uitgebreide gezamenlijk maaltijd, enz. Er waren concerten in de Colegiata de Santa Maria in La Coruña (10 juni) en de Iglesia de San Francisco in Betanzos (12 juni). Hoogtepunt vormde de medewerking aan een pelgrimsmis in de beroemde kathedraal van Santiago de Compostela (11 juni).

¡Ah Sevilla, Stad van Muziek!

 • Zaterdag 12 maart 2011, Pelstergasthuiskerk Groningen
 • Zondag 13 maart 2011, Obergumerkerk Winsum

Het rijke en gevarieerde muziekleven van de stad Sevilla in Zuid-Spanje bereikte zijn hoogtepunt in de renaissance, waarbij de in de 15e eeuw gebouwde immense Gotische kathedraal het middelpunt was. De beste musici van Spanje werden er aangesteld en de kathedraal diende tot voorbeeld van de meeste Spaans Amerikaanse kathedralen. Tot de belangrijkste maestros de capilla(kapelmeesters) behoorden Francisco Guerrero (Sevilla, 1528 – Sevilla, 1599) en Alonso Lobo (1555 – 1617). Capella Groningen voert in dit programma werken uit van Francisco Guerrero, diens oudere broer Pedro (Sevilla, ca. 1520 – ?), van wie Francisco vermoedelijk het vak leerde en wiens weinige werken maar zelden worden uitgevoerd, en van Alonso Lobo. Ook staan er werken van belangrijke Franco-Vlaamse componisten op het programma, Josquin Desprez (ca. 1450 – 1521), Nicolas Gombert (ca.1495 – ca.1560) en Philippe Rogier (ca. 1561 – 1595), die destijds op het repertoire van het kathedrale koor van Sevilla stonden en goed bekend waren bij de Sevillanen. In 2010 bracht Capella Groningen een serie concerten van deze Franco-Vlamingen, toegespitst op de invloed die zij hadden op het muzikale leven in Spanje. In zekere zin is dit programma een logisch vervolg hierop.