2001 t/m 2010

2010

Jan Pieterszoon Sweelinck: De Orpheus van Amsterdam

 • Zaterdag 27 november – Jacobuskerk, Zeerijp
 • Zondag 28 november – Synagoge, Groningen

M.m.v. Wilma van der Wardt, cello en Vincent van Laar, orgel en klavecimbel

Sweelinck (1561-1621) was in zijn tijd beroemd tot ver buiten onze landgrenzen, vooral om zijn klavierwerken. Toch bestaat het merendeel van zijn composities uit vocale werken, die momenteel volop in de belangstelling staan. Zijn polyfone zettingen van het gehele Psalter op de Calvinistische Geneefse melodieën, zijn levenswerk, worden terecht een monument van de Nederlandse muziek genoemd. Capella Groningen zet in dit concert werken uit alle belangrijke genres die Sweelinck componeerde op het programma. Van Laar bespeelt een kopie van een 17e-eeuws Ruckers klavecimbel en in de Jacobuskerk te Zeerijp het beroemde Faber-orgel uit 1651, een van de belangwekkendste instrumenten van de provincie Groningen.

Philippe Rogier: Trots, glorie en licht van Vlaanderen

 • Zaterdag 2 oktober – Appingedam, Nicolaikerk
 • Zondag 3 oktober – Groningen, Franciscuskerk

m.m.v. Matthijs Lunenburg (cornetto), Bram Peeters (sackbutt) en Alessandro Pianu (kistorgel)

Voortbordurend op het programma Het Aura van Josquin dat Capella Groningen in maart van dit jaar uitvoerde, brengt het koor concerten waarin de componist Philippe Rogier centraal staat. Rogier (± 1561-1596) kwam uit het Vlaamse Atrecht en was de laatste en misschien de grootste Vlaamse componist die diende aan het Spaanse hof. Lope de Vega, de grote Spaanse dichter, noemde de koninklijke kapelmeester: “Trots, glorie en licht van Vlaanderen”. Capella Groningen voert van Rogier en tijdgenoten 4- tot 8-stemmige werken uit, van stemmige en grootse motetten tot een tikkeltje ondeugende chansons, sommige a capella, andere begeleid door orgel. De beide blaasinstrumenten hebben in een aantal werken een eigen partij, de ene keer een stem vervangend, de andere keer ondersteunend.

Het aura van Josquin: Josquin Desprez in Spanje

 • Zaterdag 13 maart – Margarethakerk, Norg
 • Zondag 14 maart – Synagoge, Groningen

Tijdens de 15e en de eerste helft van de 16e eeuw werd Europa op muzikaal gebied gedomineerd door de zogenoemde Franco-Vlaamse School, ook wel Nederlandse School of Vlaamse polyfonisten. Belangrijke musici kwamen uit de zuidelijke Nederlanden en hadden ook grote invloed in Spanje; Josquin Desprez was er een idool. Zijn muziek werd gebruikt als imitatiemodel en gold als toonaangevend in theoretische discussies. Muziek als exportproduct. Verschillende andere Vlaamse meesters verbleven enige tijd in Spanje als kapelmeester van Karel V en Filips II. Het programma van Capella Groningen is gebaseerd op deze vruchtbare relatie tussen Nederlandse en Spaanse componisten. Het koor voert een selectie uit het uitgebreide repertoire uit: stukken in Franco-Vlaamse stijl die door Spaanse componisten gekopieerd werden, veel daarvan getranscribeerd voor de vihuela en andere gebruikt als model voor parodiemissen.

2009

20 jaar Capella Groningen

 • Zaterdag 14 november – Der Aa-kerk Groningen

Een groots en feestelijk lustrumconcert met muziek van Johann Sebastian Bach. Op het programma staan werken uit verschillende perioden en stijlen uit Bachs grote oeuvre. Uitgevoerd wordt Cantate 131 Aus der Tiefen, een van de oudste – zo niet de oudste – bewaard gebleven cantates. Ook staat op het programma de Missa in F-dur, een van de vier zogenoemde Lutherse Missen, die de oude traditie van bijbelse teksten in het Latijn volgt (Kyrie en Gloria). Verder zingt het koor Bachs bekende vierstemmige motet Lobet den Herrn, alle Heiden op de tekst van de eerste twee verzen van psalm 117 en het koraal Es ist nun aus van Johann Christoph Bach (1642-1703), een volle neef van Johann Sebastians vader. De solisten brengen enkele koralen en aria’s ten gehore. M.m.v. Roelien van Wageningen – sopraan, Luciana Mancini – alt, Matevs Kajdiz – tenor, Eiji Miura – bas en het barokorkest The Northern Consort.

Monteverdiana – Musica Sacra

 • Zaterdag 20 juni – Sint Jozefkathedraal Groningen
 • Zondag 21 juni – Petrus en Pauluskerk Loppersum

Een programma, dat in zijn geheel bestaat uit weinig uitgevoerde werken van Claudio Monteverdi (1567-1643). Monteverdiana biedt een aantrekkelijk overzicht van composities uit Monteverdi’s hele loopbaan. Ook biedt het programma grote variatie in bezetting, variërend van vierstemmig a capellakoor tot rijke werken voor dubbelkoor met een obligate begeleiding van verschillende instrumenten Ter afwisseling van het koorgedeelte brengt het programma ook enkele stukken voor sopraansolo met orkestbegeleiding. Medewerking wordt verleend door de sopraan Henriette Feith en een barokensemble.

Cappella Sistina: De drie natieën

 • Zaterdag 14 maart – Lutherse kerk Groningen
 • Zondag 15 maart – Hippolytuskerk Middelstum

Het eerste concert met de nieuwe vaste dirigent Enrique López-Cortón met een a capella programma met werken van zangers/componisten die alle werkzaam waren in de Sixtijnse kapel toen Michelangelo er zijn beroemde Laatste Oordeel schilderde (1534 – 1541). Trekt de Sixtijnse Kapel heden ten dage drommen bezoekers vanuit alle windstreken, in de renaissance kwamen de beste zangers van Europa naar Rome om te zingen in het pauselijke koor en vele van hen componeerden ook. Op het programma staan werken van de Spanjaard Morales, de Italiaan Festa en de Nederlander Arcadelt.

2008

De eerste helft van 2008 stond in het teken van de zoektocht naar een nieuwe dirigent. Er werden drie proefprojecten uitgevoerd, alle afgesloten met een kort concert. In juni koos Capella Groningen zijn nieuwe vaste dirigent, Enrique López-Cortón.

Venetiaanse Vesper

 • Zaterdag 22 november – Dorpskerk Vries
 • Zondag 23 november – St. Jozefkathedraal Groningen

Met een knipoog naar de komende kersttijd presenteert Capella Groningen onder leiding van de Hongaarse gastdirigente Ildikò Hajnal een programma met werken van Claudio Monteverdi (1567-1643). Het programma is samengesteld uit delen van de “Selva morale e spirituale”, aangevuld met enige werken van de renaissance-componisten Desprez, Palestrina en De Monte. De werken worden uitgevoerd in de vorm van een liturgisch verantwoorde vesperdienst die min of meer past bij de tijd van het jaar. Medewerking wordt verleend door continuo en strijkers van het barokorkest The Northern Consort.

Gotiek der Lage Landen

 • Zondag 15 juni – Hippolytuskerk Middelstum

Het laatste concert in de reeks proefprojecten met mogelijke opvolgers van Adriàn Rodrí­guez Van der Spoel. Dirigent is Hans Noyens, onder andere als docent werkzaam bij de meerjarige SNK dirigentenopleiding in Den Bosch. Het programma bestaat geheel uit werken van componisten uit de Nederlanden. Capella Groningen zingt psalmen van Sweelinck, motetten van De Wert, maar ook, en dat mag bijzonder heten voor een koor dat vrijwel uitsluitend oude muziek zingt, een tweetal 20e eeuwse werken van Vlaamse componisten: delen uit een zesstemmige mis van Joseph Ryelandt uit 1934 en een bewerking voor achtstemmig dubbelkoor van Kristiaan van Ingelgem uit 1994 van het beroemde Ave Maria van Jacques Arcadelt. Geen enkele noot van het programma heeft ooit in de Gotiek geklonken: de muziek is van na die tijd. Maar dat componisten bij het schrijven van deze noten de Gotische kathedralen in gedachten hadden leidt geen twijfel! De fijnzinnige muziek voor blokfluit van Jacob van Eyck en van Louis Bourgeois, uitgevoerd door blokfluitist Coert Bremmers, levert een contrastrijke aanvulling.

Muziek voor Zondag Jubilate

 • Zondag 10 april – Lutherse kerk Groningen

Het tweede proefproject is met de Spaanse zanger, organist en koordirigent Enrique López-Cortón, tegenwoordig woonachtig in Amsterdam. Capella Groningen combineert het project van López met een al lang geleden gedane uitnodiging om eens te komen zingen in een muziekdienst van de Lutherse Gemeente in Groningen. Op het feestelijke programma staan werken van Morales, Jachet, Gabrieli, Monteverdi, Schütz en Bach. Hoewel niet alle werken speciaal voor deze zondag zijn gecomponeerd, heeft López stukken uitgekozen die uitstekend passen bij Jubilatezondag en bij het repertoire dat Capella Groningen als haar specialisme beschouwt: de muziek van de renaissance en de barok. Medewerking wordt verleend door drie uitstekende instrumentalisten: Paul Smit – renaissancetrombone, Barbara Kernig – cello en David Jansen – orgel.

Motets, Psalms & Songs van William Byrd en Henry Purcell

 • Zondag 10 februari – Jacobuskerk Zeerijp

Als eerste bijt Bruno de Greeve de spits af. Hoewel hij al lange tijd niet meer in het noorden werkzaam is, is hij hier geen onbekende. Hij was jarenlang verbonden aan het Groninger conservatorium. Voor zijn concert met Capella Groningen maakt De Greeve een ruime keuze uit het religieus-vocale werk van William Byrd (ca.1540-1623). Byrd was een leerling van Thomas Tallis en groeide uit tot een van de grootste componisten van de renaissance. Veel beroemde componisten waren leerlingen van Byrd en zijn invloed bleef tot in latere generaties speurbaar. Ter illustratie hiervan zet Bruno de Greeve drie prachtige stukken van Henry Purcell (1659-1695) op het programma, stukken die een eeuw later zijn geschreven. Het programma wordt afgewisseld met enkele orgelwerken van Byrd en tijdgenoten, uitgevoerd door de organist Bert Kiewiet op het Faberorgel uit 1651.

2007

Alexander’s Feast (or The Power of Music), Georg Friedrich Händel

 • Zaterdag 17 november – Martinikerk Groningen

Met de uitvoering van het vrij onbekende en weinig uitgevoerde oratorium Alexander’s Feast van G.F. Händel neemt Capella Groningen feestelijk afscheid van Adriàn Rodrí­guez Van der Spoel, die twaalf jaar vaste dirigent van het koor is geweest.

In het oeuvre van Händel neemt Alexander’s Feast om verschillende redenen een belangrijke plaats in. Musicologisch en muziekhistorisch is dit werk uit 1736 interessant, omdat het een van de eerste avondvullende oratoria was die Händel schreef. Het is bovendien een van de weinige oratoria die geen gebruik maakt van Bijbelse teksten maar een libretto heeft dat gebaseerd is op een ode van John Dryden (1631-1700), de belangrijkste Engelse literator uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De ode is geschreven ter ere van Sint Cecilia, de beschermheilige van de muziek, en door dit gedicht te gebruiken voor zijn oratorium plaatst Händel zich in een kleine, maar belangrijke Engelse traditie van componisten die tot in de twintigste eeuw werken schreven ter ere van deze heilige. Onbelangrijk maar toch leuk is het feit dat de geplande datum van uitvoering (17 november) slechts vijf dagen eerder is dan de naamdag van Sint Cecilia (22 november).

In zijn Alexander’s Feast, or The Power of Music, zoals de titel van Drydens ode volledig luidt, wordt verhaald hoe Alexander de Grote na zijn overwinning op de Perzische koning Darius een feestmaal houdt waarbij zijn hofmuzikant Timotheus door zijn fluitspel bij zijn vorst een rijk palet aan emoties weet op te roepen. Dit dreigt uit de hand te lopen als Timotheus bij de dronken Alexander een zodanige wraaklust jegens de Perzen opwekt dat deze met een fakkel brand wil gaan stichten. De gemoederen bedaren pas weer als Sint Cecilia verschijnt.

M.m.v. Tamar Niamut – sopraan, Harry van Berne – tenor, Marc Pantus – bas, The Northern Consort.

“…hoe verrassend Händel kan zijn liet Capella Groningen horen in Alexander’s Feast. Met een op het scherp van de snede spelend Northern Consort en een uitstekend klinkend koor maakte dirigent Adriàn van der Spoel een klein feestje van zijn afscheidsconcert.” – Paul Herruer in het Dagblad v/h Noorden

O licht en glorie van Spanje – Kathedrale koormuziek uit de Spaanse Gouden Eeuw

 • Zaterdag 9 juni – Oosterkerk Hoorn (op uitnodiging van Festival Hoorn – Oude Muziek Nu)
 • Zondag 10 juni – Hippolytuskerk Middelstum (onder auspiciën van de Culturele Raad Middelstum)

Derde concert van het drieluik met muziek uit het Europa van de 15e/16e eeuw, een programma met werken van Spaanse meesters uit de zestiende eeuw (Guerrero, Victoria, Escobedo, Morales e.a.) met onder andere motetten uit de Codex Toledo 25, een manuscript dat pas enkele jaren geleden ontdekt, van de ondergang gered en uitgegeven is. Het concert staat onder leiding van de Hongaarse gastdirigente Ildikò Hajnal.

Uit het hart van Europa

 • Zaterdag 10 maart – Hervormde Kerk Diever
 • Zaterdag 11 maart – Synagoge Groningen

Tweede concert van het drieluik over muziek uit het Europa van de 15e/16e eeuw, met werk van Hendrik Isaac, Ludwig Senfl en Costanzo Festa, componisten die in de 15e eeuw geboren werden in Midden Europa of er lange tijd werkzaam waren. De uitgevoerde muziek laat een uitgebreid scala aan gemoedsgesteldheden zien. Van treurig tot vrolijk, van klagend tot triomfantelijk, van devoot tot ondeugend, vrijwel iedere emotie komt aan bod. Het is daarom niet verwonderlijk dat in deze door mannen gecomponeerde werken een grote rol is weggelegd voor vrouwen. Wegens ziekte van de vaste dirigent staat het concert onder leiding van André Cats.

2006

Europa A.D. 1500 – Woelige tijden, grootse muziek

 • Zaterdag 25 november – St. Vituskerk Stiens
 • Zondag 26 november – Hippolytuskerk Middelstum

Het concert is het eerste van een drieluik over muziek in Europa in de 15e/16e eeuw met werken die rond het jaar 1500 gecomponeerd zijn; een woelige periode in de Europese geschiedenis. Een periode van ziektes: de pest, syfilis; politieke intriges, waaraan ook de kerk deelnam; oorlogen tussen steeds wisselende allianties. Voor velen leek, met het naderende magische, ronde jaartal 1500, het einde der tijden nabij. Het volledig a capellaprogramma bestaat uit werken van bekende componisten als Josquin Desprez, Jacob Obrecht en Hendrik Isaac, en minder beroemde maar zeker niet minder begaafde componisten als Juan de Anchieta, Nicholas Ludford en Jacopo Fogliano. Het concert werd vooraf gegaan door een korte lezing van de dirigent, die het programma toelichtte op musicologisch en historisch gebied.

Iyaï Jesucristo – Barokmuziek uit de missieposten van Bolivia

 • Zaterdag 1 juli – Lutherse Kerk Groningen
 • Zondag 2 juli – Jacobuskerk Zeerijp

Een bijzonder concert met werken van componisten, veelal inheems en anoniem, die in de 18e eeuw leefden in de Jezuïeten Missies van Bolivia. Deze koormuziek is vrijwel onbekend en nog nooit uitgevoerd in Noord-Nederland. De muziek is duidelijk geworteld in de Europese baroktraditie, maar in ritmiek, levendigheid en tekstinterpretatie sterk beïnvloed door de Indiaanse cultuur. Zo begint het concert met een Indiaans processielied en ook verder in het programma horen we stukken in de Indiaanse taal (Iyaï in de titel = Heer). Het publiek was zeer enthousiast. Ook de mooie cd-opname van het concert wordt zeer gewaardeerd. Aan de concerten werkten mee: The Northern Consort en de sopraan Xenia Meijer.

Lamentos y Lamentaciones – Klaagzangen voor de Lijdenstijd uit Spanje en Portugal 1500-1650

 • Zaterdag 18 maart – Hervormde Kerk Zuidlaren
 • Zondag 19 maart – Lutherse Kerk Groningen
 • Zaterdag 8 april – Hippolytuskerk Middelstum (onder auspiciën van de Culturele Raad Middelstum)

De Spaanse en Portugese a-capellawerken in dit programma horen in liturgisch opzicht bijna alle thuis in de laatste drie dagen voor Pasen. Tot in de twintigste eeuw was het in de rooms-katholieke kerk gebruikelijk dat in de metten en lauden van deze dagen vaak gezongen lezingen plaatsvonden uit de Klaagliederen van Jeremia, afgewisseld met responsoria op teksten die met het lijdensverhaal te maken hebben. Van de weinig bekende Portugese componisten Cardoso en De Brito zingt Capella Groningen ieder drie lezingen uit de Klaagliederen en enige responsoria. Van de Spanjaard Tomás Luis de Victoria voert Capella Groningen vier responsoria uit. Ook staat van hem “Super flumina Babylonis” op het programma, een zetting voor dubbelkoor van de bekende psalm 137 over de Babylonische ballingschap van de Joden.

2005

Schatten van de San Marco: monumentale muziek uit Venetië

 • 2 december – Nieuwe Kerk Groningen
 • 3 december – Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

Muziek die in de basiliek van San Marco geklonken heeft toen “La Serenissima Republica di Venezia” het hoogtepunt van haar culturele macht bereikte (16e eeuw). Uitgevoerd werden werken van Adriaan Willaert, Andrea en Giovanni Gabrieli, en van Giovanni Croce. Deze componisten waren alle kortere of langere tijd verbonden aan de Basiliek van San Marco en zij schreven voor deze kerk, gebruik makend van architectuur en akoestiek, muziek die niet alleen bedoeld was om religieuze devotie uit te drukken, maar ook om de pracht en praal van de stad te verklanken. Hiervoor ontwikkelde zich een muziekstijl die we nu meerkorigheid noemen. Om deze monumentale muziek goed tot zijn recht te laten komen, zijn Capella Groningen en het Leeuwarder Kamerkoor een uniek samenwerkingsverband aangegaan. De virtuoze instrumentalisten van The Northern Consort en het Consortium Musicum vertolkten een belangrijke en zelfstandige rol in de muziek.

Sacro & Profano – Italiaans/Nederlands dubbelconcert

 • 12 juli – Hippolytuskerk Middelstum
 • 13 juli – Der Aakerk Groningen

In de herfst van 2003 reisde Capella Groningen af naar Italië, op uitnodiging van het koor Accademia Corale Vittore Veneziani uit Ferrara. Aldaar werden concerten gegeven met muziek van Nederlandse componisten uit de Renaissance die in Ferrara hebben geleefd en gewerkt. De samenwerking met de flamboyante Accademia Corale is uitstekend bevallen en heeft geleid tot een uitnodiging voor een tegenbezoek in juli 2005. Het koor werd een bijzonder programma voorgeschoteld met o.a. een officiële ontvangst door burgemeester Wallage op het Stadhuis, stadswandelingen, excursies in de provincie, gezamenlijke maaltijden, een feestelijke slotavond en twee unieke dubbelconcerten op mooie locaties. Capella Groningen opende de avonden met een kort optreden met werk van Tallis, Byrd en Sweelinck. De rest van het concert werd gevuld met het programma van de Accademia, een muzikale reis door de tijd met werken van o.a. Palestrina, Victoria, Josquin des Prez, Croce, Bach, Fauré, Rossini, Zelenka.

Loben und Dankbar sein, Lutherse cantates van Bach, Buxtehude en Kuhnau

 • 21 mei – Nieuwe Kerk Groningen

Een samenwerkingsproject met Musica Antiqua Nova. Als we denken aan “cantate”, dan denken we aan Johann Sebastian Bach (1685-1750). Van hem worden twee vroege cantates uitgevoerd, o.a. de bekende Paascantate Christ lag in Todesbanden (BWV 4). Bach was echter niet de “uitvinder” van de cantate. Hij werd sterk beïnvloed door de Lutherse cantatetraditie van zijn voorgangers, zoals Dietrich Buxtehude (1637-1707) en Johann Kuhnau (1660-1722), van wie ook enkele cantates worden uitgevoerd.

Solisten: Xenia Meijer – sopraan, Noa Frenkel – alt, Jan van Elsacker – tenor, Marc Pantus – bas.
Orkest: Collegium Musicum Groningen

A-capellamuziek van Thomas Tallis en William Byrd

 • 6 februari – Synagoge Groningen
 • 26 februari – Herv. Kerk Diever
 • 27 februari – Dorpskerk Vries

Tijdens dit concert staat het koor weer in een cirkel opgesteld, de verschillende stemmen door elkaar heen. De muziek van de Engelse componist Tallis (16e eeuw) wordt niet vaak uitgevoerd. Van hem staan het 5-stemmig Magnificat en twee Lamentaties van Jeremia op het programma. Van zijn leerling, collega en vriend William Byrd wordt Bow thine ear en de Mis voor vier stemmen uitgevoerd, een van de allerbeste miscomposities die er in Engeland in de Renaissance gemaakt zijn. Als aanvulling van het programma dient de Gregoriaanse versie van Psalm 136, de overbekende psalm over de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs en de daarop volgende ballingschap van de Israëlieten, een onderwerp dat goed past bij het thema van de Klaagliederen.

2004

Maria Vespers, Claudio Monteverdi

 • 31 oktober – Martinikerk Groningen

De “Vesperae Beatae Mariae Virginis”, zoals de officiële titel luidt, bestaat voornamelijk uit een aantal psalmteksten en het Magnificat (Lofzang van Maria), die al eeuwenlang op vaste tijdstippen in het kerkelijk jaar gereciteerd werden. Zeer bijzonder voor Monteverdi’s Vesper is dat de componist voor dit kerkelijke werk zijn operastijl bezigt. Het barokorkest is bijzonder samengesteld: zinken/cornetto’s, violen, viola da gamba’s, trombones, twee orgels, luiten en een harp. Het concert heeft een kwalitatief hoog niveau en wordt door het publiek (bijna 1000) positief ontvangen. Solisten: Xenia Meijer en Machteld Bauwmans – sopraan, Jan van Elsacker, Christopher Kale en Han Warmelink – tenor, Huub Claessens en Marc Pantus – bas. De gregoriaanse antifonen werden gezongen door de Schola Gregoriaans Groningen.

In samenwerking met Collegium Musicum Groningen en het Groninger Studentenpastoraat.

Dido and Aeneas, Henry Purcell

 • 25 april – Groninger Museum, 2 voorstellingen

Voor het eerst brengt Capella Groningen een volledig geënsceneerde opera. Regie en choreografie zijn in handen van Arianne de Vos Burchart. Dat betekent een niet-alledaagse aanpak. Barokmuziek in een bewegend decor, geïnspireerd door de Arabische wereld. Het publiek zit vlak om de spelers heen. Beide voorstellingen zijn uitverkocht. De reacties van het publiek zijn zeer enthousiast.

Solisten: Xenia Meijer – Dido, Anton Saris – Aeneas, Orlanda Velez Isidro – Belinda, Noa Frenkel – Tovenares, Marije van Stralen – Eerste Heks en Tweede Vrouw, Margot Kalse – Tweede Heks en Geest, Han Warmelink -Zeeman. Orkest: Collegium Musicum Groningen.

2003

Nederlanders in Ferrara

 • 14 oktober – Chiesa di San Paolo Ferrara (It.)
 • 15 oktober – Chiesa di Sant’Agata Maggiore Ravenna
 • 16 oktober – Basilica dei Frari Veneti
 • 16 november – Pelstergasthuiskerk Groningen
 • 29 november – Ned. Herv. Kerk Diever

Op uitnodiging van de Accademia Corale Vittore Veneziani te Ferrara (die ook meewerken aan het eerste concert) maakt Capella Groningen in de herfstvakantie een concerttour naar Italië. Drie geweldige concerten worden gegeven op bijzondere locaties. Deze concerten worden in Nederland herhaald. Het programma bestaat uit muziek van (Zuid-)Nederlandse componisten uit de Renaissance, die in de 16e eeuw in Ferrara geleefd en gewerkt hebben. Deze polyfone muziek uit de Lage Landen van Desprez, Obrecht en De Rore gold in die periode als voorbeeld van perfectie, schoonheid en goede smaak in heel Europa. Vanwege voortschrijdend inzicht in de meest recente uitvoeringspraktijk moet Capella Groningen zich een nieuwe manier van zingen eigen maken. Het koor staat door elkaar in een cirkel opgesteld en zingt van muziekstandaards. De eerder zo statisch gezongen muziek wordt beweeglijk, de Latijnse teksten, ooit door Vlaamse hofkapellen gezongen, worden op toenmalige Vlaamse wijze uitgesproken.

Cantatedienst

 • 5 oktober – Nieuwe Kerk Groningen
  In deze dienst wordt een renaissanceprogramma ten gehore gebracht met werken van Desprez, Obrecht en De Rore.

La Liberazione di Ruggiero dall’Isola d’Alcina van Francesca Caccini

 • 27 april – Groninger Museum

Voor het eerst waagt Capella Groningen zich op het terrein van de opera. In het kader van de tentoonstelling Fatale Vrouwen wordt een licht geënsceneerde uitvoering gegeven in het Coop Himmelb(l)au Paviljoen. Solisten: Maria Luz Alvarez – sopraan, Nicola Wymmes – mezzo sopraan, Hanna Kopra – alt, Jan van den Elsacker – tenor, Immo Schröder – tenor. Regisseuse: Arianne de Vos Burchart. In samenwerking met Collegium Musicum Groningen.

Johannes Passion, J.S. Bach

 • 5 april – Martinikerk Groningen

Het koor staat in een halve cirkel opgesteld, sopranen en alten, tenoren en bassen door elkaar. Dit komt de klank sterk ten goede.

Solisten: Harry van Berne – evangelist, Tom Sol – Christus, Mieke van der Sluis – sopraan, Peter de Groot – altus, Cristopher Kale – tenor, Donald Bentvelsen – bas. In samenwerking met Collegium Musicum Groningen.

2002

Magnificat, J.S. Bach en Gloria, Vivaldi

 • 22 december – Der Aakerk Groningen

Concert in samenwerking met Collegium Musicum Groningen t.g.v. haar 30-jarig bestaan. Solisten: Barbara Hannigan – sopraan, Rosa Dominguez – sopraan, Peter de Groot – altus, Otto Bouwknegt – tenor, Marc Pantus – bas.

“Barokfeestje” – Paul Herruer in het Dagblad van het Noorden.

Calvinisme en Mysticisme

 • 25 mei – Ned. Herv. Kerk Garnwerd
 • 2 juni – Der Aakerk Groningen

Muziek van Tomas Luí­s de Victoria (mysticisme) en Jan Pieterszoon Sweelinck (calvinisme) staat centraal in dit concert. Bijzonder is dat sommige motetten en de Gregoriaanse gezangen gezongen worden uit de oorspronkelijke mensurale notatie. Hierin worden geen maatsoorten gebruikt en wordt elke stem apart geschreven. Ook wordt in wisselende bezetting en (in Groningen) vanuit verschillende delen van de kerk gezongen.

In de Der Aakerk verleent Mike Fentross zijn medewerking op vihuela en barokgitaar.

Markus Passion van Marco Gioseppe Peranda (1625-1675)

 • 10 maart – Der Aakerk Groningen

Een vroeg passiewerk, voorheen toegeschreven aan Schütz. Aan dit a capellaconcert werken mee: Otto Bouwknegt – tenor, Immo Schröder – tenor en Jelle Draaijer – bas. Ook worden twee motetten van Heinrich Schütz uitgevoerd.

2001

Adventsconcert

 • 8 december – Ned. Herv. Kerk Noordbroek

Bij dit concert wordt deels hetzelfde programma van Barokmuziek uit Rome uitgevoerd, aangevuld met Gregoriaanse Propriumgezangen. Medewerking wordt verleend door Johan Brouwer, kistorgel. Leonore Lub verzorgt de intermezzi op het grote orgel.

Barokmuziek uit Rome

 • 24 november – Der Aakerk Groningen

Uitgevoerd worden o.a. motetten van De Victoria, de oratoria Jephte en Caïn van Carissimi en madrigalen van Agazzari. Deze drie componisten hebben gewerkt in de “Collegio Germanico”, een Jezu:itische school te Rome. Zij waren eerst leerlingen/leermeesters van elkaar en naderhand “Maestri di Cappella”. Bijzonder aan dit concert is dat er van de madrigalen van Agazzari geen uitgaven bekend zijn. Dirigent Adriàn Rodrí­guez Van der Spoel maakte zelf de transcripties. Waarschijnlijk zijn de madrigalen door Capella Groningen voor het eerst in Nederland uitgevoerd.

Solisten bij dit concert: Barbara Hannigan – sopraan, Margot Kalse – sopraan, Hanna Kopra – alt, Cristopher Kale – tenor en Marc Pantus – bas. In samenwerking met Collegium Musicum Groningen.

Zomers Concert

 • 1 juli – Synagoge Groningen

Evenals het vorige jaar gevolgd door een openbare repetitie. Op het programma staan werk van Di Lasso (Officium Pentecostes), Mendelssohn en Brahms (Duitse liederen), en de Six Chansons van Paul Hindemith (1895-1963). Capella Groningen maakt met dit programma een uitstapje; het koor begeeft zich zelden op het terrein van muziek van na 1750.

Cantatedienst

 • 3 juni – Nieuwe Kerk Groningen

Cantatedienst waarin de Officium Pentecostes van Orlando di Lasso uitgevoerd wordt.

Mattheus Passion, J.S. Bach

 • 24 maart – Martinikerk Groningen

Een mooi concert in een bijna uitverkochte Martinikerk. Solisten: Harry Geraerts – evangelist, Jelle Draaijer – Christus, Tannie Willemstijn – sopraan, Peter de Groot – altus, Harry van Berne – tenor en Kees Jan de Koning – bas. De kleine solopartijen worden door koorleden gezongen. Verder verlenen zes sopranen van het Roder Jongenskoor hun medewerking. In samenwerking met Collegium Musicum Groningen.