Concerten 14 en 15 maart 2020 | Maria voor Maria – afgelast

      Reacties uitgeschakeld voor Concerten 14 en 15 maart 2020 | Maria voor Maria – afgelast

U heeft via het nieuws ongetwijfeld gehoord over de maatregelen die landelijk zijn aangekondigd om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarmee stond ook Capella Groningen voor de vraag of de geplande concerten dit weekend wel door moeten gaan. Ons bestuur heeft inmiddels besloten om de concerten van 14 en 15 maart af te gelasten. We hopen het programma later dit jaar (vermoedelijk het najaar) alsnog ten gehore te brengen. Op onze website en Facebook-pagina kunt u alle informatie over onze (andere) concerten terugvinden.

Dat we tegenwoordig het begrip Bourgondisch nog vanzelfsprekend gebruiken voor een luxe levensstijl is onder meer te danken aan Maria van Bourgondië (1457-1482). Hoewel ze door een tragisch ongeval maar 25 jaar oud werd, was zij een spilfiguur voor het voortbestaan van de rijkdom in de Bourgondische gewesten, waar ook de Zuidelijke Nederlanden toe behoorden. Al sinds de 14e eeuw was het Bourgondische hof bekend om zijn grote hofkapel en rijke muziekleven. Daarom is het verbazend dat er nauwelijks muzikale handschriften te vinden zijn die direct in verband staan met de vroege Bourgondische hofkapel. Dit verandert rond de tijd van Maria van Bourgondië.

Maria van Bourgondië inspireert nog steeds omdat ze in onze zuidelijke gewesten met tactische verbonden de welvaart en culturele bloei wist te behouden, die na de gewelddadige expansiedrift van haar vader dreigden te verbrokkelen. Capella Groningen wil haar op een bijzondere manier centraal stellen in dit concertprogramma, door motetten voor haar naamheilige te zingen uit de koorboeken van het Bourgondische hof. Daarbij putten we uit de boeken die gemaakt zijn ten tijde van Maria van Bourgondië en haar twee kinderen, Filips de Schone en Margaretha van Oostenrijk. De meeste boeken zijn gemaakt door kopiist Petrus Alamire. Hij maakte voor het Bourgondische hof een aantal van de mooiste en rijkst versierde koorboeken uit de geschiedenis, met muziek van grootmeesters van de Vlaamse polyfonie.

Het programma biedt een keur van aan Maria gewijde motetten en misdelen van drie generaties Vlaamse polyfonisten, van Dufay tot Josquin. Pierre de la Rue, hofcomponist ten tijde van Filips en Margaretha, heeft een belangrijke plaats in het programma. Enkele chansons van Antoine Busnois, de belangrijkste componist van Maria van Bourgondië, worden uitgevoerd door drie blokfluitisten.

Omdat de notatie van muziek indertijd zo vervlochten was met grafische en beeldende kunst en omdat de handschriften waaruit de muziek afkomstig is kunstwerken op zich zijn, krijgen de originele bronnen een prominente plaats bij de concerten. Afbeeldingen van de handschriften zullen zichtbaar zijn voor het publiek.

 • Zaterdag 14 maart 2020 – Der Aakerk Groningen, 20.15 uur (in het koor)
 • Zondag 15 maart 2020 – Petrus en Pauluskerk Loppersum, 15.00 uur

Het concert duurt ongeveer een uur, zonder pauze.

Toegang: aan de kerk € 14,50; voorverkoop/reservering € 13; jonger dan 12 jaar gratis / tot 18 jaar en studenten (collegekaart) € 5

Kaartreservering: reserveringen@capellagroningen.nl of 0503095698

Terugblik lustrumjaar | Muziek en de Hanze

      Reacties uitgeschakeld voor Terugblik lustrumjaar | Muziek en de Hanze

In 2019 bestond Capella Groningen 30 jaar. Dat hebben wij gevierd met een jaarprogramma van bijzondere concerten rond één feestelijk thema: muziek en de Hanze.

In het voorjaar deden wij een programma over internationale verspreiding van muziek, via de infrastructuur van de Hanze. Wij hebben de muziekverzamelingen uit de Hanzestad Breslau ook in Polen zelf ten gehore gebracht.

In de zomer gaven wij een luchtig concert met bruiloftsmuziek, dat laat zien hoe de handelswelvaart het inhuren van musici voor persoonlijke feesten binnen het bereik van kooplieden bracht. In Zeerijp hebben wij ons eigen persoonlijke feestje gehad met een echte bruiloftstaart en bijbehorende lekkernijen.

In het najaar gaven wij een uitbundig concert met orkest en solisten, over muziek als representatie van de Hanzesteden. Wij hebben hiermee Groningen weer goed op de kaart gezet.

Ons lustrumjaar is alleen mogelijk geweest door financiële bijdragen van de volgende fondsen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk!

 • Kunstraad Groningen
 • Prins Bernard Cultuurfonds
 • VSB Fonds
 • SNS Fonds Middelstum
 • Büchli Fest-Meijer Fonds
 • FvLG
 • Gemeente Eemsmond
 • Stichting Het Roode- of Burgerweeshuis
 • Gemeente Loppersum
 • Stichting J.B. Scholtenfonds

Ook willen wij graag nogmaals de leden van het Comité van Aanbeveling bedanken:

 • René Paas (Commissaris van de Koning in de provincie Groningen)
 • Jos van Veldhoven (dirigent en artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging)
 • Chris Fictoor (oud-directeur Prins Claus Conservatorium Groningen)

Concert 16 november 2019 | Glorie van de Hanzesteden

      Reacties uitgeschakeld voor Concert 16 november 2019 | Glorie van de Hanzesteden

Zaterdag 16 november 2019 – Martinikerk, Groningen – aanvang 20:00 uur

Als u een tuin met koninklijke pracht wilt bewonderen, kom dan naar Hamburg, waar men er u niet één of vijf, maar 30, 40 of 50 zal tonen die de schoonheid van prinselijke tuinen bijna, nee volledig evenaren.

Zo beschreef dichter Johan Rist in 1663 de glorie van een Hanzestad.

Ook muzikaal groeiden de welvarende steden uit tot belangrijke centra, die zich met de adellijke hoven konden meten. Capella Groningen viert daarom haar 30-jarig jubileum met een jaarprogramma over muziek uit de Hanzesteden. Dit wordt afgesloten met een groots en feestelijk concert voor koor, orkest en solisten in de Groninger Martinikerk. Muzikale pracht en praal, waarmee de steden indertijd hun handelspartners imponeerden, met koperblazers, pauken èn het grote orgel van de Martinikerk. 

Zo had Hamburg excellente Ratsmusiker in dienst, die speelden bij belangrijk bezoek of bijzondere gebeurtenissen. Voor hen schreef Thomas Selle het uitbundige Lobet den Herren, ter gelegenheid van de Vrede van Westfalen en Vivat Hamburgum, waarin alle inwoners van Hamburg lof wordt bezongen.

Lübeck had een bijzondere traditie van Abendmusiken: korte wekelijkste concerten in de Mariakerk, voorafgaand aan de opening van de beurs. Die groeiden onder leiding van Dietrich Buxtehude uit tot grootse gebeurtenissen, waarbij vanaf zes balkons, verspreid door de kerk werd gemusiceerd. Dat deze Dolby surround avant-la-lettre destijds werd ervaren zoals tegenwoordig een popconcert, blijkt uit het feit dat de Rathauswache meerdere malen moest ingrijpen om de orde bij de concerten te handhaven.

Op ons programma staan twee van Buxtehudes grootste en meest imponerende werken voor de AbendmusikenBenedicam Dominum en Wie wird erneuet, wie wird erfreuet. In navolging van de Abendmusiken zult u deze indrukwekkende muziek vanaf verschillende plaatsen in de Martinikerk horen.

In veel Hanzesteden was ook een bloeiend liturgisch muziekleven, zoals aan de Mariakerk in Gdánsk. Hier componeerde Maximilian Dietrich Freislich zijn Dixit Dominus, een onbekend meesterwerkje, dat met zijn heldere structuren en fraaie hobopartij een voorbeeld is van de opkomende hoogbarokke stijl.

Freislich was een leerling van Johann Valentin Meder, dé Hanzecomponist bij uitstek, die in meer dan 10 verschillende Hanzesten leefde en werkte. In 2019 wordt zijn 300-jarige sterfdag herdacht. Van hem staat Unser keiner lebet Ihn selber op het programma.

Dat zelfs in de Hanzesteden niet alleen voor feestelijke gelegenheden werd gemusiceerd bewijst het aangrijpende Wie liegt die Stadt so Wüste, dat Matthias Weckmann schreef voor de pestplaag van 1663 en waarmee wij ons verder zo feestelijke programma openen.

Op 16 november laat Capella Groningen, met een internationale topcast aan solisten; sopranen Elisabeth Hetherington en Christy Luth, altus David van Laar, tenor Kevin Skelton en bas Peter Kooij; het blazersensemble Copper & Zink en barokorkest The Northern Consort deze Hanzeglorie nogmaals weerklinken in de Martinikerk. Wees erbij en laat u verrassen door de muzikale rijkdom van weleer.

Toegang: aan de kerk € 25; jonger dan 12 jaar gratis / tot 18 jaar en studenten (collegekaart) € 10.
Voorverkoop: Kunst & Vliegwerk, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 10 € 22,50 / € 10 (start vanaf 15 oktober).
Kaarten kunt u ook bestellen via reserveringen@capellagroningen.nl of telefoon 050-3095698 met vermelding van uw adres (tot 3 dagen voor het concert). Na overboeking van het te betalen bedrag worden de kaartjes toegezonden (toeslag € 0,50 per kaartje). 

In de aanloop naar het concert zal op zaterdag 2 november de bas Peter Kooij aan Capella Groningen een masterclass over de uitvoeringspraktijk van barokke koorzang geven. Wie interesse heeft in de interpretatie van koorzang in de Barok wordt van harte uitgenodigd de masterclass bij te wonen, toegang is gratis. Lutherse kerk, Haddingestraat 23 Groningen van 13.00 tot 15.30 uur.

Kom 2 november luisteren | Masterclass uitvoeringspraktijk barokke koorzang

      Reacties uitgeschakeld voor Kom 2 november luisteren | Masterclass uitvoeringspraktijk barokke koorzang

In de aanloop naar het jubileumconcert in de Martinikerk zal op zaterdag 2 november 2019 de bas Peter Kooij aan Capella Groningen een masterclass over de uitvoeringspraktijk van barokke koorzang geven. Wie interesse heeft in de interpretatie van koorzang in de Barok wordt van harte uitgenodigd de masterclass bij te wonen, toegang is gratis. Lutherse kerk, Haddingestraat 23 Groningen van 13.00 tot 15.30 uur.

Concert 29 september 2019 | Bruiloftsfeest in de Hanze

      Reacties uitgeschakeld voor Concert 29 september 2019 | Bruiloftsfeest in de Hanze

Zondag 29 september 2019 Jacobuskerk Rolde, aanvang 15.00 uur
Georganiseerd door de Stichting Rolder Concerten

In 2019 is het 350 jaar geleden dat de bond van Hanzesteden zijn laatste officiële vergadering hield en 30 jaar geleden dat Capella Groningen werd opgericht. Het koor viert dit jubileum met een feestelijk jaarprogramma rond muziek en de Hanze met in Zeerijp het zomerprogramma Bruiloftsfeest in de Hanze.

De Hanze bracht zijn steden grote welvaart. Daarmee kwam muziek voor persoonlijke feesten, wat eerder een privilege van de adel was, binnen het bereik van burgers. Vooral bij bruiloften probeerden rijke families elkaar af te troeven met muzikale pracht en praal. Dit nam zulke vormen aan, dat in veel steden strenge regels werden opgesteld. Per sociale klasse werd vastgelegd hoeveel muziek en hoeveel muzikanten bij een huwelijksdienst waren toegestaan.
Composities die voor bruiloften waren geschreven, werden vaak in een kleine oplage, maar uiterst verzorgd gedrukt, met een fraaie titelpagina, waarop het bruidspaar en de huwelijksdatum werden vermeld.
In dit concert komt bruiloftsmuziek uit alle windstreken van de Hanze bij elkaar: van Lübeck en Hamburg, tot Kopenhagen, Tallinn en Groningen. Beroemde componisten als Buxtehude en Praetorius worden afgewisseld met minder bekende, zoals de Bremer stadsmuzikant Lüder Knop en de uit Kampen afkomstige Johannes Wanning. De muziek is uiteenlopend van stijl: van polyfone motetten op sensuele teksten uit het Hooglied tot feestelijke dansen en sprankelende aria’s. Veel stukken bevatten vroeg barokke tekstuitbeelding, zoals een motet van Sweelinck, waarin het bruidspaar wordt vergeleken met tortelduiven, die ook in de muziek naar hartenlust tortelen.

Het concert wordt uitgevoerd met een feestelijk uitgebreide muzikale bezetting. Naast het koor treden sopraan Marjon Strijk, twee violen en een continuo van gamba en klavecimbel op. Daarbij wordt een speciaal ‘Hanze-klavecimbel’ gebruikt: een instrument met transpositieklavier, zoals indertijd door de firma Ruckers in Antwerpen werd gebouwd. Die klavecimbels waren over het gehele Hanzegebied verspreid en van meerdere componisten op dit programma is zeker dat ze erop gespeeld hebben. Klavecinist Johan Hofmann liet als eerste zo’n ‘Hanze-klavecimbel’ reconstrueren en zal dit unieke instrument tijdens het concert bespelen.

Wees welkom in Rolde en waan u op een bruiloft in een van de pittoreske Hanzesteden ten tijde van de Gouden Eeuw!

Info www.rolderconcerten.nl

Voorverkoop € 15 (jeugd tot 16 jaar gratis toegang)
Boekhandel v.d. Velde, Gedempte Singel 11, Assen, tel. 317519
Bloemgaard, Hoofdstraat 32, Rolde, tel. 243330
tel. 0592-389383 of www.rolderconcerten.nl

Prijs in de kerk € 17,50

LET OP: RESERVEREN VIA CAPELLA GRONINGEN IS NIET MOGELIJK!

Bedankt | Rabobank Clubkas Campagne

      Reacties uitgeschakeld voor Bedankt | Rabobank Clubkas Campagne

Het bestuur en de leden van Capella Groningen bedanken iedereen die in 2019 op onze vereniging gestemd heeft in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne. Uw stemmen brachten maar liefst € 345,= op. Dit bedrag kunnen we goed gebruiken.

Natuurlijk willen wij ook Rabobank Stad en Midden Groningen, initiator van deze clubactie, bedanken.

Als u rekeninghouder bij deze Rabobank bent, maar nog geen lid, kijk dan hier hoe u dat kunt worden. Dan kunt u ons wellicht volgend jaar ook ondersteunen!

Concert 9 juni 2019 | Bruiloftsfeest in de Hanze

      Reacties uitgeschakeld voor Concert 9 juni 2019 | Bruiloftsfeest in de Hanze

Zondag 9 juni 2019 Jacobuskerk Zeerijp, aanvang 15.00 uur

In 2019 is het 350 jaar geleden dat de bond van Hanzesteden zijn laatste officiële vergadering hield en 30 jaar geleden dat Capella Groningen werd opgericht. Het koor viert dit jubileum met een feestelijk jaarprogramma rond muziek en de Hanze met in Zeerijp het zomerprogramma Bruiloftsfeest in de Hanze..

De Hanze bracht zijn steden grote welvaart. Daarmee kwam muziek voor persoonlijke feesten, wat eerder een privilege van de adel was, binnen het bereik van burgers. Vooral bij bruiloften probeerden rijke families elkaar af te troeven met muzikale pracht en praal. Dit nam zulke vormen aan, dat in veel steden strenge regels werden opgesteld. Per sociale klasse werd vastgelegd hoeveel muziek en hoeveel muzikanten bij een huwelijksdienst waren toegestaan.

Composities die voor bruiloften waren geschreven, werden vaak in een kleine oplage, maar uiterst verzorgd gedrukt, met een fraaie titelpagina, waarop het bruidspaar en de huwelijksdatum werden vermeld.

In dit concert komt bruiloftsmuziek uit alle windstreken van de Hanze bij elkaar: van Lübeck en Hamburg, tot Kopenhagen, Tallinn en Groningen. Beroemde componisten als Buxtehude en Praetorius worden afgewisseld met minder bekende, zoals de Bremer stadsmuzikant Lüder Knop en de uit Kampen afkomstige Johannes Wanning. De muziek is uiteenlopend van stijl: van polyfone motetten op sensuele teksten uit het Hooglied tot feestelijke dansen en sprankelende aria’s. Veel stukken bevatten vroeg barokke tekstuitbeelding, zoals een motet van Sweelinck, waarin het bruidspaar wordt vergeleken met tortelduiven, die ook in de muziek naar hartenlust tortelen.

Het concert wordt uitgevoerd met een feestelijk uitgebreide muzikale bezetting. Naast het koor treden sopraan Marjon Strijk, twee violen en een continuo van gamba en klavecimbel op. Daarbij wordt een speciaal ‘Hanze-klavecimbel’ gebruikt: een instrument met transpositieklavier, zoals indertijd door de firma Ruckers in Antwerpen werd gebouwd. Die klavecimbels waren over het gehele Hanzegebied verspreid en van meerdere componisten op dit programma is zeker dat ze erop gespeeld hebben. Klavecinist Johann Hofmann liet als eerste zo’n ‘Hanze-klavecimbel’ reconstrueren en zal dit unieke instrument tijdens het concert bespelen.

Wees welkom in Zeerijp, waan u op een bruiloft in een van de pittoreske Hanzesteden ten tijde van de Gouden Eeuw en proost daarna met ons op de zomer en de liefde!

‘Zomer in Zeerijp’

Traditiegetrouw serveert Capella Groningen na afloop van het concert in Zeerijp een drankje met door koorleden gemaakte hapjes als afsluiting van het seizoen. Graag reserveren; de voorverkoopprijs is inclusief!

Kaarten reserveren op reserveringen@capellagroningen.nl of 050-3095698.

Toegang ‘Zomer in Zeerijp’ = concert & hapje & drankje: reserveren € 19; jonger dan 12 jaar € 3; tot 18 jaar & studenten tot 25 jaar (collegekaart) € 8

Toegang alleen concert: aan de zaal € 18; bij reservering € 16; jonger dan 12 jaar gratis; tot 18 jaar & studenten tot 25 jaar (collegekaart) € 5 

Concerten 16 en 17 maart 2019 | Breslau en de Lage Landen

      Reacties uitgeschakeld voor Concerten 16 en 17 maart 2019 | Breslau en de Lage Landen

Een Hanze-vesper

Dit jaar bestaat Capella Groningen 30 jaar. Dat vieren wij met een feestelijk jaarprogramma van bijzondere concerten rond één thema: muziek en de Hanze.

Muziek was voor de Hanzesteden één van de middelen om welvaart te tonen aan handelspartners en concurrerende steden. De goed bereisbare handelsroutes, in combinatie met de vraag naar muziek in de steden, gaven musici de gelegenheid om op pad te gaan voor een muzikale opleiding of voor werk. Bovendien maakte het handelsnetwerk een grote verspreiding van bladmuziek mogelijk. Het kan haast niet anders dan dat de infrastructuur van de Hanze een sleutelrol heeft gespeeld in de internationale verspreiding van muziek en muzikale stijlen. In de Hanzestad Breslau, tegenwoordig het Poolse Wrocław, kruisten twee belangrijke handelsroutes: de Via Regia, die via steden als Frankfurt en Leipzig van oost naar west leidde en de noord-zuid Barnsteenroute, van Gdansk aan de Oostzee naar Italië. Door deze positie groeide de stad uit tot een belangrijk economisch en cultureel centrum. Er zijn veel historische muziekhandschriften uit Breslau overgeleverd. Daarin is vooral grootmeester Orlando di Lasso goed vertegenwoordigd, naast andere meesters uit de Lage Landen, Italië en Duitsland. Invloed van hun muziek is terug te vinden in het werk van lokale Breslause tijdgenoten. 

Ons programma is ontleend aan de muziekhandschriften van de Elisabethkerk in Breslau en vormgegeven als een 16e-eeuwse Vesper (preciezer een vesper ‘de Confessore’, aansluitend bij de uitvoeringsdatum 17 maart). De psalmcomposities voor de Vesper zijn van beroemde componisten als Di Lasso, Clemens non Papa en Palestrina. Naar het historische gebruik om in een vesper in plaats van antifonen na elke psalm een motet uit te voeren, wordt elke psalm gevolgd door een compositie van een lokale Breslause componist. Eén daarvan (van Simon Lyra) is alleen in de Breslause handschriften overgeleverd en beleeft in ons concert hoogstwaarschijnlijk de eerste uitvoering in de moderne tijd.

De Vesper wordt compleet gemaakt met een Magnificat van de Breslause componist Thomas Stoltzer, die indertijd al tot ver buiten de eigen stad beroemd was.

Peter Westerbrink(vaste organist van de Der Aa-kerk in Groningen en gespecialiseerd in Noord-Duitse orgelmuziek en de orgelcultuur van de Hanze) zal voorafgaand aan elke psalm, opnieuw op de plaats van antifonen, een muzikale reis vanuit Amsterdam langs verschillende Hanzesteden naar het oosten maken met werken van componisten van de invloedrijke Noord-Duitse Orgelschool (Sweelinck en zijn navolgers in de Noord-Duitse Hanzesteden). Hij bespeelt hierbij de hoofdorgels van Der Aa-kerk en Hippolytuskerk, als een eerbetoon aan de belangrijke plaats die orgelmuziek in de Hanzesteden heeft gehad en aan de vele prachtige orgels die in de bloeitijd van de Hanze in de steden gebouwd zijn.

2019 Capella’s Hanzejaar! Viert u het met ons mee?

 • 16 maart 2019 Der Aa-kerk Groningen, aanvang 20.15
 • 17 maart 2019 Hippolytuskerk Middelstum, aanvang 15.00 uur

Kaartreservering: reserveringen@capellagroningen.nl of 050-3095698.(

Toegang: aan de kerk € 14; voorverkoop/reservering € 12; jonger dan 12 jaar gratis / tot 18 jaar en studenten (collegekaart) € 5