Privacy verklaring

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarbij is de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) onze leidraad.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het uitvoeren van onze diensten.
Het betreft uw naam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoon-/mobiele nummer.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan ontvangt u deze op het doorgegeven e-mailadres. In iedere nieuwsbrief wordt vermeld hoe u zich kunt afmelden.
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor fondsenwervende doeleinden (maximaal eenmaal per jaar).

Indien u zich heeft aangemeld als donateur, dan ontvangt u ieder jaar opnieuw een donatieverzoek (maximaal eenmaal per jaar).

Het is mogelijk om uw gegevens in te zien. Hiervoor kunt u een “inzageverzoek persoonsgegevens” doen via info@capellagroningen.nl.