Rabobank Clubsupport 2022: stem nu op ons!

      Reacties uitgeschakeld voor Rabobank Clubsupport 2022: stem nu op ons!

Rabobank Stad en Midden Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubsupport speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Stad en Midden Groningen stelt dit jaar weer een flink geldbedrag beschikbaar.

Ook Capella Groningen doet mee aan de Rabobank Clubsupport!

Van 5 t/m 27 september 2022 mogen leden van Rabobank Stad en Midden Groningen stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! Het is voor Capella Groningen belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen een steuntje in de rug namelijk goed gebruiken.

Het zou daarom fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden stemmen geven aan Capella Groningen. Misschien zou u ook anderen willen attenderen op deze campagne? Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubsupport op https://www.rabo-clubsupport.nl.

Bankiert u bij Rabobank Stad en Midden Groningen, maar bent u nog geen lid van deze bank? Meldt u zich dan gratis als lid aan en dan kunt u meestemmen! Kijk voor meer informatie over hoe u lid kunt worden op https://www.rabobank.nl/leden.

Bedankt voor uw steun!

Concerten 11 en 12 juni 2022 | Mon amour

      Reacties uitgeschakeld voor Concerten 11 en 12 juni 2022 | Mon amour
  • Zaterdag 11 juni 2022, Margarethakerk Norg, aanvang 20.00 uur
  • Zondag 12 juni 2022, Jacobuskerk Zeerijp, aanvang 15.00 uur

Mon amour – Chansons uit de Lage Landen

Sweelincks Franse chansons waren in de jaren 1590 zijn eerste werken die in druk verschenen. Had Sweelinck kunnen vermoeden dat hij daarmee, 400 jaar na zijn dood, gevierd zou worden als grootste componist van de Nederlandse muziekgeschiedenis? De mogelijkheid dat zo’n feestelijke herdenking door een virus niet 400, maar 401 jaar na zijn dood zou plaatsvinden zal in elk geval niet bij hem opgekomen zijn.

Wel was Sweelinck goed op de hoogte van de muzikale stijl van zijn voorgangers. En via het bloeiende handelsverkeer van Amsterdam kende hij de internationale muzikale ontwikkelingen van zijn tijd.

In het zomerprogramma Mon amour van Capella Groningen o.l.v. Merlijn Wackers staan chansons van Sweelinck centraal. Ook klinken twee van zijn madrigalen die, met heldere harmonieën en tekstuitbeelding, invloed van de nieuwe Italiaanse mode laten zien. Daarnaast klinken oudere chansons van componisten uit de Lage Landen die Sweelinck ongetwijfeld hebben geïnspireerd. Vroege meesters als Dufay en Busnoys volgen daarbij nog traditionele Franse vormen als rondeau en ballade. Latere componisten als Josquin en Lassus ontwikkelden een heel eigen ‘Nederlandse’ stijl, geïnspireerd door de hoofse poëzie. Hun chansons zijn serieuzer en, met prachtige imitaties tussen de partijen, echte kunststukjes van polyfonie.

Enkele van Sweelincks chansons, zoals het spotlied Tu as tout seul en de bergerette Rozette doen in hun frivoliteit aan de Franse chansonstijl denken. Maar de meeste van zijn chansons, zoals het doorwrochte Tes beaux yeux, komen rechtstreeks voort uit de polyfone chansontraditie van de Lage Landen. Zoals de musicoloog Gustav Reese het verwoordde:

Bij Sweelinck komt de geweldige productie van vocale polyfonie in de Lage Landen tot een einde. Die dooft niet smadelijk uit, maar sluit af met een stralende en indrukwekkende zonsondergang.

‘Zomer in Zeerijp’

Twee jaar hebben we erop moeten wachten, maar nu serveert Capella Groningen na afloop van het concert in Zeerijp traditiegetrouw weer een drankje met door koorleden gemaakte hapjes als afsluiting van het seizoen. Graag reserveren; de voorverkoopprijs is inclusief!

Toegang en reserveren

Toegang Norg en alleen concert in Zeerijp:
aan de zaal € 15; bij reservering € 13; tot 18 jaar & studenten tot 25 jaar (collegekaart) € 5; jonger dan 12 jaar gratis

Arrangement ‘Zomer in Zeerijp’ = concert Jacobuskerk Zeerijp & hapje & 2 drankjes:
€ 18; tot 18 jaar & studenten tot 25 jaar (collegekaart) € 10; jonger dan 12 jaar € 5. Reserveren noodzakelijk.

Kaartverkoop bij voorkeur op reservering en vooruitbetaling via reserveringen@capellagroningen.nl

Concerten 5 en 6 maart 2022 | Maria voor Maria

      Reacties uitgeschakeld voor Concerten 5 en 6 maart 2022 | Maria voor Maria
  • 5 maart 2022 Der Aa-kerk, Groningen, aanvang 20.00 uur
  • 6 maart 2022 Kerk van Noordbroek, Noordersingel 1, aanvang 15.00 uur

Exact twee jaar geleden stonden deze concerten gepland door Capella Groningen. Vanwege de corona-uitbraak moesten we dit op het laatste moment annuleren, maar we beloofden dat we dit programma, zodra het kon, alsnog zouden brengen. Het heeft langer geduurd dan we hadden kunnen vermoeden, maar nu gaat het er toch van komen, al blijft het spannend, want we zijn het virus nog niet kwijt.

Dat we tegenwoordig het begrip Bourgondisch nog vanzelfsprekend gebruiken voor een luxe levensstijl is onder meer te danken aan Maria van Bourgondië (1457-1482). Hoewel ze door een tragisch ongeval maar 25 jaar oud werd, was zij een spilfiguur voor het voortbestaan van de rijkdom in de Bourgondische gewesten, waar ook de Zuidelijke Nederlanden toe behoorden. Al sinds de 14e eeuw was het Bourgondische hof bekend om zijn grote hofkapel en rijke muziekleven. Daarom is het verbazend dat er nauwelijks muzikale handschriften te vinden zijn die direct in verband staan met de vroege Bourgondische hofkapel. Dit verandert rond de tijd van Maria van Bourgondië.

Maria van Bourgondië inspireert nog steeds omdat ze in onze zuidelijke gewesten met tactische verbonden de welvaart en culturele bloei wist te behouden, die na de gewelddadige expansiedrift van haar vader dreigden te verbrokkelen. Capella Groningen wil haar op een bijzondere manier centraal stellen in dit concertprogramma, door motetten voor haar naamheilige te zingen uit de koorboeken van het Bourgondische hof. Daarbij putten we uit de boeken die gemaakt zijn ten tijde van Maria van Bourgondië en haar twee kinderen, Filips de Schone en Margaretha van Oostenrijk. De meeste boeken zijn gemaakt door kopiist Petrus Alamire. Hij maakte voor het Bourgondische hof een aantal van de mooiste en rijkst versierde koorboeken uit de geschiedenis, met muziek van grootmeesters van de Vlaamse polyfonie.

Het programma biedt een keur van aan Maria gewijde motetten en misdelen van drie generaties Vlaamse polyfonisten, van Dufay tot Josquin. Pierre de la Rue, hofcomponist ten tijde van Filips en Margaretha, heeft een belangrijke plaats in het programma.

Enkele chansons van Antoine Busnois, de belangrijkste componist van Maria van Bourgondië, worden uitgevoerd een blokfluitensemble, bestaande uit Joske van der Hoeven, Marion Widman en Gerrie Jonker.

Omdat de notatie van muziek indertijd zo vervlochten was met grafische en beeldende kunst en omdat de handschriften waaruit de muziek afkomstig is kunstwerken op zich zijn, krijgen de originele bronnen een prominente plaats bij de concerten. Afbeeldingen van de handschriften zullen zichtbaar zijn voor het publiek.

Het concert duurt ongeveer een uur, zonder pauze.

Toegang voor beide concerten: voorverkoop/reservering € 15; aan de kerk € 16,50;
jonger dan 12 jaar gratis / tot 18 jaar en studenten (collegekaart) € 5. Pinnen is mogelijk!

Toegang volgens de geldende coronaregels. Kaartverkoop bij voorkeur op reservering en vooruitbetaling via reserveringen@capellagroningen.nl of telefoon 050-3095698.

Belangrijk bericht: onze concerten komend weekend zijn afgelast

      Reacties uitgeschakeld voor Belangrijk bericht: onze concerten komend weekend zijn afgelast

Onlangs zijn landelijke maatregelen ingevoerd om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarmee stonden wij opnieuw voor de vraag of de geplande concerten dit weekend wel door moeten gaan, ook al zijn culturele evenementen officieel toestaan. Alles afwegende had ons bestuur besloten om de concerten op een zo veilig mogelijke manier door te laten gaan.

Maar de situatie is veranderd. Het kabinet heeft vandaag aangekondigd de volgende persconferentie te vervroegen omdat het beeld van de pandemie aanhoudend somber en zorgelijk is. Verdergaande maatregelen zijn te verwachten. We hebben bovendien te kampen met uitval van enkele koorleden, waardoor wij niet meer in staat zijn om voldoende kwaliteit voor onze uitvoeringen te garanderen. Ons bestuur heeft daarom alsnog besloten om de concerten van 27 en 28 november a.s. af te gelasten. Met pijn in ons hart. Personen die al gereserveerd hadden, zullen afzonderlijk worden bericht.

We hopen het programma volgend jaar alsnog ten gehore te brengen. Op onze website en Facebook-pagina kunt u alle informatie over onze (andere) concerten terugvinden.

AFGELAST ~ Concerten 27 en 28 november 2021 | Canticum Novum (Sweelinck gevierd)

      Reacties uitgeschakeld voor AFGELAST ~ Concerten 27 en 28 november 2021 | Canticum Novum (Sweelinck gevierd)

Tot onze grote spijt hebben wij moeten besluiten om de concerten af te gelasten.
Lees hier meer waarom.

Dits Sweelinck’s sterfelyk deel; ten troost ons nagebleven;
t Ontsterfelyk hout de maet by God in ‘t eeuwig leven;
Daer streckt hy, meer dan hier omvatten ons gehoor,
Een goddlycke galm in aller Enghlen oor.

(Grafschrift van Joost van den Vondel)

Na twee jaar bijna ononderbroken stilte zingt Capella Groningen een nieuw lied. Het koor, gespecialiseerd in het vertolken van muziek uit renaissance en barok, gaat de 400e sterfdag van de trots van de Nederlandse muziekgeschiedenis Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) klinkend herdenken!

Sweelinck was organist aan de Oude Kerk in Amsterdam. Omdat in de Calvinistische eredienst destijds het orgel niet bespeeld mocht worden, was hij niet in dienst van de kerk, maar van de stad. Dagelijks gaf hij openbare orgeluitvoeringen. Ook Sweelincks vocale werken zijn niet geschreven voor kerkdiensten, maar vooral voor Collegia Musica: groepen burgers die uit liefhebberij samen musiceerden.

In ons programma worden huidige Sweelinck-‘tophits’ als de 150e psalm afgewisseld met minder bekende werken. Vóór de pauze staan psalmcomposities over Geneefse melodieën, Sweelincks levenswerk, centraal. Die worden aangevuld met motetten uit de verzameling Cantiones Sacrae, die wel Sweelincks zwanenzang wordt genoemd. Na de pauze klinken wereldlijke werken. Van Franse chansons tot Italiaanse madrigalen en van het ingetogen Qual vive salamandra tot het uitgelaten spotlied Tu as tout seul, Jan.

Sweelinck speelde zelf orgel, klavecimbel en luit. Afgaande op o.a. afbeeldingen van musicerende burgers uit die tijd, lijkt de luit een populair instrument te zijn geweest bij de Collegia Musica. Aan onze concerten zullen organist Vincent van Laar en luitist Israel Golani meewerken.

Al met al hopen we met dit feestelijke programma een waardig eerbetoon te brengen aan de Orpheus van Amsterdam uit de Gouden Eeuw.

Toegang: voorverkoop € 16 / aan de zaal € 17,50 / jonger dan 12 jaar gratis / tot 18 jaar en studenten (collegekaart) € 5

Toegang volgens de geldende coronaregels. Kaartverkoop bij voorkeur op reservering en vooruitbetaling via reserveringen@capellagroningen.nl (We hebben enkele meldingen gekregen dat deze link niet goed werkt met Outlook. Mocht u een foutmelding krijgen, raden we aan dat u het e-mailadres overtypt in uw standaard e-mailprogramma.)

Rabobank Clubkas Campagne: stem op ons!

      Reacties uitgeschakeld voor Rabobank Clubkas Campagne: stem op ons!

Rabobank Stad en Midden Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Stad en Midden Groningen stelt dit jaar weer een flink geldbedrag beschikbaar.

Ook Capella Groningen doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Van 4 tot 25 oktober 2021 mogen leden van Rabobank Stad en Midden Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete verenigingen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Capella Groningen ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Het is voor Capella Groningen belangrijk om deze actie onder uw aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken.

Het zou daarom fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden stemmen geven aan Capella Groningen. Misschien zou u ook anderen willen attenderen op deze campagne? Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/smg.

Bankiert u bij Rabobank Stad en Midden Groningen, maar bent u nog geen lid van deze bank? Meldt u zich dan gratis als lid aan en dan kunt u meestemmen! Kijk voor meer informatie over hoe u lid kunt worden ook op http://www.rabobank.nl/smg.

Bedankt voor uw steun!

Zangers opgelet!

      Reacties uitgeschakeld voor Zangers opgelet!

Capella Groningen is weer begonnen met repeteren in de Helperkerk. We kunnen wel nieuwe zangers gebruiken en zijn vooral op zoek naar alten, tenoren en bassen om ons koor te komen versterken. Onze concerten staan gepland op 27 en 28 november 2021. Het programma staat in het teken van Nederlands grootste componist Sweelinck. Een bloemlezing van zijn muziek ter ere van zijn 400e sterfdag.

Lijkt het je leuk om mee te zingen met dit project? Of misschien zelfs voor langere tijd? Capella Groningen repeteert wekelijks op de maandagavond (19:30 – 22.00 uur) in de Helperkerk te Groningen-Helpman (ingang achterzijde, Waldeck Pyrmontplein 13). Kom eens kijken!

Stuur een mail naar koorcommissaris@capellagroningen.nl voor meer informatie of het bezoeken van een repetitie.